CENTRUM KSZTAŁCENIA DORADZTWA
OCHRONY PRACY I BIZNESU BHP PISZ
Specjalizując się w świadczeniu usług z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej, wychodząc naprzeciw tym potrzebom oferuję usługi w zakresie kompleksowego nadzoru nad warunkami pracy, szkoleń z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej.

Prowadzę stałą, miesięczną obsługę firm w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz w ramach umowy wykonuję przegląd i konserwację podręcznego sprzętu gaśniczego.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ