PRZEGLĄDY TECHNICZNE, BADANIA I KONSERWACJA HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
PRZEGLĄD, BADANIE WYDAJNOŚCI
HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
ŚWIADCZYMY USŁUGI
NA ZLECENIE ZAKŁADÓW PRACY, INSTYTUCJI ORAZ DLA WSZYSTKICH OSÓB PRZEGLĄD I KONSERWACJĘ,
BADANIA WYDAJNOŚCI HYDRANTÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

  1. Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi konserwacji i badania wydajności hydrantu wewnętrznego:

 • sprawdzenie stanu technicznego i funkcjonowania poszczególnych elementów hydrantu (szafy hydrantowej, zaworu hydrantowego, zwijadła, łącznika, węża hydrantowego,prądownicy, itp.)
 • sprawdzenie stanu przewodów rurowych zasilających w wodę
 • dokonanie pomiaru wydajności poboru wody i ciśnienia za pomocą certyfikowanego zestawu pomiarowego HYDROTEST
 • pozostawienie hydrantu wewnętrznego w stanie gotowym do natychmiastowego użycia.
 • oznakowanie hydrantu po przeglądzie. Sprawdzony hydrant oznaczony jest etykietą z napisem „SPRAWDZONY” wraz z datą przeglądu, datą następnego przeglądu oraz imienną pieczątką konserwatora.

  2. Dokumentowanie przeglądów i konserwacji

  Każde badanie hydrantu zakończone jest protokołem przeglądu/konserwacji hydrantu wewnętrznego. Protokół taki zawiera:
 • datę (miesiąc i rok) przeglądu i testu,
 • wyniki testów,
 • wykaz i datę zainstalowanych części zamiennych,
 • dodatkowe testy do wykonania, jeśli są wymagane,
 • datę (miesiąc i rok) następnego przeglądu i testów,

 • Protokoły z przeglądów z w/w zapisami przekazywane są osobom odpowiedzialnym.

  3. Zakres wykonywanych czynności w ramach usługi konserwacji badania wydajności hydrantu zewnętrznego:

 • sprawdzenie stanu technicznego hydrantu zewnętrznego.
 • sprawdzenie otwarcia zasuwy.
 • dokonanie pomiaru wydajności nominalnej i ciśnienia na zaworze hydrantu zewnętrznego za pomocą certyfikowanego zestawu pomiarowego HYDROTEST.
 • dokumentowanie badania.
 • każde badanie hydrantu zewnętrznego dokumentowane jest protokołem z wynikami testów, datami bieżącego i następnego przeglądu, zaleceniami oraz podpisem konserwatora.
CENTRUM BHP PISZ CENTRUM BHP PISZ


CENY USTALAMY PO ZAPOZNANIU SIĘ Z ZAKRESEM USŁUG I DOSTOSOWUJEMY DO KONKRETNEGO KLIENTA I ZADANIA