SZKOLENIA

  OFERTA SZKOLEŃ

 • Od 2008 r. organizujemy kursy, szkolenia i seminaria. Pod numerem 2.28/00024/2015 jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych upoważnionych do organizacji i prowadzenia szkoleń.

  ŚWIADCZYMY USŁUGI

 • na zlecenie zakładów pracy, instytucji oraz dla wszystkich osób chcących podnieść swoje kwalifikacje.
 • szkolenia przeprowadzamy z użyciem materiałów szkoleniowych oraz filmów video, fantoma.
 • wykładowcami są fachowcy w danych dziedzinach.
 • każde szkolenie kończy się egzaminem oraz wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.
  Szkolenia są prowadzone w oparciu o ramowe programy zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem specyfiki zakładu pracy. Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:
 • przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
 • zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
 • postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
 •   

  Organizujemy obowiązkowe szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, I pomocy określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup pracowniczych:

  Pracodawców i osób kierujących pracownikami
 • Okresowe szkolenie BHP dla kadry kierowniczej adresowane jest dla osób kierującymi pracownikami. Szkolenie zawiera wiadomości z zakresu nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy przez pracodawców, organizacji i metodyki szkolenia w zakresie BHP.
  Pracowników administracyjno – biurowych
 • Okresowe szkolenie BHP jest adresowane do pracowników administracyjno - biurowych i innych. Zawarte w nim materiały poruszają zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy oraz sposobami organizacji systemu bezpieczeństwa  w firmie.
  Pracowników na stanowiskach robotniczych
 • Okresowe szkolenie BHP jest adresowane do osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych i obejmuje aktualizacje i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
  Okresowe dla służby BHP
 • Okresowe szkolenie BHP jest adresowane do osób wykonujących zadania służby BHP i obejmuje aktualizację oraz uzupełnienie wiadomości i umiejętności w szczególności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
CENTRUM BHP PISZ CENTRUM BHP PISZ
CENY USTALAMY PO ZAPOZNANIU SIĘ Z ZAKRESEM USŁUG I DOSTOSOWUJEMY DO KONKRETNEGO KLIENTA I ZADANIA