OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

    OBSŁUGA W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ OPARTA JEST NA:

  • opracowywaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku, obiektu, terenu, ośrodków wypoczynkowych, pól namiotowych i kempingowych wymaganej przy odbiorze przez Państwową Straż Pożarną,
  • przeprowadzaniu szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej (wstępne i okresowe),
  • opracowywaniu planów ewakuacyjnych i dróg ewakuacyjnych,
  • udziału w opracowywaniu instrukcji przeciwpożarowych,
  • udziału w rozmieszczaniu i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego,
  • realizacji innych zagadnień wynikających z Ustawy o ochronie przeciwpożarowej i Rozporządzenia MSWiA z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
CENTRUM BHP PISZ

CENY USTALAMY PO ZAPOZNANIU SIĘ Z ZAKRESEM USŁUG I DOSTOSOWUJEMY DO KONKRETNEGO KLIENTA I ZADANIA